Imatge Corporativa


 

 

   

"La imatge corporativa és un procés del màrqueting dirigit a generar una determinada percepció d'aquesta empresa per tal que els potencials consumidors s'identifiquin amb els productes i serveis generats per l'empresa i els consumeixin. Típicament una imatge corporativa es dissenya per ser atractiva al públic, de manera que la companyia pugui provocar un interès entre els consumidors, creu buit en la seva ment, generi riquesa de marca i faciliti així vendes del producte. La imatge d'una corporació no és creada solament per la companyia, també per la pròpia societat." (wikipèdia)